vand.jpg
Ejlskov A/S udfører miljømæssig screening, graveundersøgelser og grundvandsundersøgelser samt monitering i forbindelse med indsatsområder.
  • Graveundersøgelse og grundvandsundersøgelse på losseplads beliggende i højt prioriteret indsatsområde i Fyns Amt.
  • Graveundersøgelse og grundvandsundersøgelse på losseplads beliggende i højt prioriteret indsatsområde i Sønderjyllands Amt.
  • Udførelse af langtidsmonitering og punktmålinger på nedlagte lossepladser i Sønderjylland på områder med følsom anvendelse til vurdering af risikoen ved indtrængning af opløsningsmidler og lossepladsgas i boliger og børneinstitutioner bygget ovenpå eller ved deponeret dagrenovation.
  • Afværgeforanstaltninger i forhold til gasforekomst, som f.eks. etablering af ventilationsdræn med henblik på at undgå indtrængning af gas.
  • Afværgeprojekt for naturlig nedbrydning af pesticider i losseplads.
  • Risikovurdering af grundvandsforurening fra Grindsted gl. losseplads.
  • Assistance med supplerende risikovurdering i forbindelse med overgangsplan for Skårup losseplads.
  • Fokusarealkortlægning af 6 indvindingsoplande i Københavns Energi.
  • Fokusarealkortlægning til lokalisering af skjulte opfyldte arealer i Århus Amt.
  • Grundvandsmonitering af 50 boringer i Give indsatsområde samt af 12 boringer i Børkop indsatsområde.