vand.jpg
Ejlskov A/S udfører Miljømæssig Due Diligence i forbindelse med salg af større og mindre virksomheder. Vi har stor erfaring med miljøvurderinger i forbindelse med salg af virksomheder i hele Skandinavien.
  • Miljømæssig Due Diligence Fase 1 på ca. 1500 servicestationer samt ca. 20 oliedepoter.
  • Miljømæssig Due Diligence Fase 1 på 247 lokaliteter i Danmark, Norge og Sverige.
  • Miljømæssig Due Diligence på 39 lokaliteter i Sverige og Danmark.
  • Miljømæssig Due Diligence Fase 1 på ejendom udlejet til diverse erhverv beliggende i Vejle.
  • Miljømæssig Due Diligence Fase 1 på mørtelfabrik ved Bogense.
  • Miljømæssig Due Diligence Fase 1 på 3 virksomheder beliggende i Esbjerg.
  • Miljømæssig Due Diligence på flere ejendomme i Danmark og Sverige.