tor-jord.jpg

During the summer of 2018, Ejlskov completed site investigations and prepared an in-situ cleanup program for a Chinese industrial company, restoring an oil-contaminated site. Now a Chinese team has been established to support Ejlskov by the in-situ installation on site.

Ejlskov Trap & Treat BOS 100® in-situ technology proves high potential for groundwater protection and treatment of sites contaminated by explosive compounds.

3D-scanning af undergrunden skal gøre det hurtigere, billigere og lettere at rense forurenet jord uden brug af gravemaskiner. Det er konceptet bag innovationsprojektet GIRem (Guided Injection Remediation), som Ejlskov A/S, Aarhus Universitet og Airborne Instruments ApS netop er gået sammen om at realisere. Innovationsfonden har investeret 17 mio. kroner i projektet.

Shells tankstation i Brøndby, der har været forurenet af et benzinudslip i 2003 samt af tidligere forureningsrester helt tilbage fra 1980-90erne, er nu erklæret officielt renset. Grunden er oprenset ved hjælp af Ejlskovs patenterede in-situ bioteknologi Trap & Treat® BOS 200®, der på få år har fjernet mere end 95 procent af forureningen. Oprensningsprojektet er dermed et internationalt eksempel på, hvordan ny teknologi kan skabe et effektivt alternativ til omfattende gravearbejde og udskiftning af jord.

Ejlskovs in-situ bioremediation proves again to be the most suitable approach in terms of both costs and performance capabilities for the cleanup of a commercial site contaminated by spill of benzene and organic solvents. This is the conclusion of Circle Ks recent search for a solution to the underground contamination problem at their filling station in Vara. Circle K is now contracting Ejlskov for the task, and for some crucial reasons:

Velkommen til Markus Plass Jensen, der netop er startet hos Ejlskov som miljørådgiver.

Ejlskov har vundet ny rammeaftale med Vejdirektoratet til en anslået værdi på foreløbigt 5,1 mio. DKK. Aftalen løber over 2 år men kan forlænges i yderligere 2 år.

Ejlskov har, i samarbejde med en gruppe danske virksomheder og Århus Universitet, indledt et projekt, der skal udvikle en løsning på problemer i Kina med håndtering af slam fra primært landbrug og olieindustri.

 
How to cut remediation costs by 30 - 60%! This is the recipe Ejlskov brings to site owners, site administrators and site developers at the international IFAT trade fair for environmental technology in Munich 14 - 18 May.

Ejlskov has won a bioremediation contract with an industrial client in China for a total of DKK 2.25 million.

Ejlskov har i samarbejde med sine kinesiske partnere netop afsluttet første fase af en stor forureningsundersøgelse på en kinesisk rafinaderigrund. Det betyder, at 161 MIP-sonderinger med en samlet boringsdybde på 2,5 km nu er gennemført med succes.

Nyårshilsen fra Ejlskovs team i Kina, der i øjeblikket foretager en forureningsundersøgelse på et stort olieraffinaderi i Shaanxi-provinsen.
Ejlskov har nu fået eget datterselskab og kontor i Kina.
Siden begyndelsen af september har Ejlskov indledt endnu en oprensningsopgave i Finland.
Ejlskov har succesfuldt færdiggjort injektionen af 50.000 kg CAT100™ fordelt over 702 punkter på en virksomhed/lokalitet/ i det vestlige Finland.

Ejlskov har fået vores første projekt i Sydafrika. Vi skal i samarbejde med vores nye kunde USK Environmental & Waste Engineering, udføre en miljøundersøgelse på en tidligere industrigrund i Benoni, Gauteng.

Ejlskov har afsluttet vores første projekter I Kina. Projekterne blev udført i sommeren 2017 i Chengdu, Sichuan Provinsen og tæt på Nanjing, Jiangsu Provinsen hhv. på petrokemiske lokaliteter og olieraffinaderier.
Ejlskov signs China contract
Myndighederne i en af de største provinser i Kina har indgået en kontrakt med Ejlskov for kvantificering og 3D modellering af jord- og grundvandforurening på to lokaliteter.
Ejlskov in Finland
Ejlskov skal udføre et fuldskala oprensningsprojekt i Finland denne sommer. Formålet er at oprense et kildeområde for en stor forurening af klorerede opløsningsmidler.  
Flag Ejlskov in China

Ejlskov har indgået kontrakter med to selskaber i Kina om oprensning af jord- og grundvandsforurening, og biologisk behandling af spildevand fra kemiske industrier.

Ejlskov deler ud af sin viden om oprensningsdesign og in-situ teknologi i rollen som indlægsholder på den europæiske Remediation Workshop 2016, der finder sted i Birmingham, Paris og Stockholm d. 7.,9. og 12. november.
Der var stor interesse blandt deltagerne på Ejlskovs Åbent Hus arrangement i går, hvor miljømyndigheder og repræsentanter fra olie- og rådgivningsbranchen var mødt frem for at få demonstreret Ejlskovs anvendelse af Trap & Treat® BOS 200® til oprensning af oliespild og opløsningsmidler i undergrunden.
Ejlskov will present groundbreaking technology for in situ remediation at the 6th Nordic Joint Meeting on Remediation of Contaminated Sites – Nordrocs 2016 – on 5--8 September 2016.
Et motiveret løbehold fra Ejlskov gav den gas på DHL stafetten i går – godt hjulpet af det opmødte heppehold.
Carsten Frederiksen (50 år) er pr. 15. august tiltrådt som salgs- og marketingchef for Ejlskov. Her kommer han til at stå i spidsen for en øget salgsindsats og videreudvikling af de internationale markeder. 

Ejlskov har indledt et partnerskab med GeoStream UK, der skal bringe den patenterede oprensningsteknologi Trap & Treat® BOS 100/200® ind på det engelske marked.

Danske medlemmer af European Law Student Association (ELSA) var med til at synliggøre Ejlskov på organisationens internationale council meeting i Malta, hvor fokus i år var rettet mod lovgivning på miljøområdet.

Et oprensningshold fra Ejlskov er netop rejst til Bologna, Italien. Her skal de i samarbejde med Cowi Danmark og Tauw Italien gennemføre en in-situ oprensning af en tidligere industrigrund forurenet med klorerede opløsningsmidler. 

Som følge af øget arbejdsmængde søger vi medarbejdere/boreformænd til vores entreprenørafdeling.
Ejlskovs rammeaftale med Vejdirektoratet, der blev indgået som resultat af en udbudsrunde for 2 år siden, forlænges nu med yderligere 2 år. Det betyder, at Ejlskov også fremover hører til Vejdirektoratets kreds af rådgivere på miljøområdet.
Velkommen til Lotte Lisette Thomsen, som skal være praktikant hos os de næste måneder.
Henrik Høegh fortæller om innovationsprojektet Future Cropping i denne film udgivet af SEGES for projektet.

Ejlskov indleder samarbejde med kinesiske myndigheder og virksomheder omkring oprensningsprojekter og afværge af jord- og grundvandsforurening.

Ejlskov udtaler sig i Politikens artikel om Kina 9. dec. 2015 - se afsnit markeret med gult.

Find out in less than five minutes by watching the new Ejlskov film. This guided tour of in-situ remediation demonstrates the process step by step when Trap&Treat® BOS 200® is used at an oil-contaminated site.

Miljøteknologi og udstyr blev præsenteret for kinesiske gæster d. 09.09.15, hvor Ejlskov var vært for et virksomhedsbesøg fra Henan.
Der blev løbet godt igennem onsdag 19.08.15 på DHL stafetten i Mindeparken, hvor Ejlskov i år deltog med 2 hold.
Svend Aage Laursen er pr. 3. august ansat som Ejlskovs nye CFO. Svend Aage har mange års erfaring med økonomistyring og regnskab i store og mellemstore industri- og handelsvirksomheder.
Ejlskov deltager i et 5-årigt innovationsprojekt, der skal bidrage til ny effektivitet og bæredygtighed i fremtidens planteproduktion. Projektet har fået navnet Future Cropping og har et samlet budget på 100 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden finansierer halvdelen.En af landbrugets allerstørste udfordringer er at øge produktionen per hektar, samtidigt med at man har en forsvarlig miljøprofil. Det skal projektet skabe bedre basis for i fremtiden.

An interested audience attended Ejlskov´s open house event at St1 in Lahti, Finland on June 18. The open house demonstration was held at an St1 petrol station in Lahti, where Ejlskov has initiated remediation activities to clean up soil contaminated by an oil leakage.

Ejlskov har indledt et samarbejde med St1 i Finland omkring oprensning af en olieforurenet grund ved en benzinstation i Lahti.

AquaConSoil 2015 was a hub of networking activities and expert discussions in Copenhagen last week. For us at Ejlskov, it was a great opportunity to showcase our environmental services and innovative remediation technologies and meet many interesting people from around the world. Some also went home as lucky iPad winners from our AquaConSoil draw.

Ejlskov deltager som sponsor på AquaConSoil, den store internationale jord-og-vand konference, der løber af stablen fra 9. til 12. juni i Bella Center i København.

Ejlskov har netop afsluttet oprensningsaktiviteter på Shells grund på Roskildevej i Brøndby. Oprensningsarbejdet er gennemført efter planen og til aftalt tid, hvilket betyder, at Shell kan genoptage stationens drift i juni måned som forventet.

Vi søger en ny økonomi- og administrationschef. Som direktørens højre hånd og medlem af ledergruppen skal du være med til at sikre en velfungerende organisation, der kan understøtte vores forretning og fremtidige ekspansion.
25 virksomhedsrepræsentanter fra både ind- og udland mødte op til Ejlskovs Åbent Hus arrangement på Shells tankstation i Brøndby d. 22. april for at få demonstreret den unikke miljøteknik, som Ejlskov anvender til oprensning af olie- og benzinforurenede grunde.

Ejlskov deltager i et forskningsprojekt under navnet TReNDS, der skal forbedre vores forståelse af nitratomsætningen i geologisk forskellige områder. Med denne viden skal projektet skabe basis for en ny differentieret regulering af nitrat, der bl.a. tager højde for naturens egen evne til at fjerne nitrat. TReNDS projektet er et samarbejde imellem danske og udenlandske forskningsgrupper og medfinansieres af innovationsfonden.

Ejlskov A/S har pr 1. November 2014 ansat Cand. Scient. Lars Nebel

Ejlskov A/S skal for Region Hovedstaden udføre en SRD-oprensning af en forurening med klorerede opløsningsmidler på en tidligere vaskerigrund i Hørsholm.

Oprensningen vil ske ved injektion af 7.100 kg Newman Zone. Injektionen foretages ved direkte injektion gennem sonder. 
Oprensningen foretages for at forhindre påvirkning af drikkevandsinteresser i området.
Ejlskov A/S skal i april udføre en forureningsundsøgelse af klorerede opløsningsmidler i Nový Bydžov, Tjekkiet.

Undersøgelsen vil omfatte mere end 25 MIP sonderinger.
Ejlskov A/S har valgt at blive sponsor for NORDROCS 2012, som afholdes i Oslo den 19.-20. september 2012. 

Ejlskov A/S vil have en stand på konferencen. Vi glæder os til at  møde nye samarbejdspartnere og udveksle ideer.
Ejlskov A/S har d. 1 november 2011 indkøbt en ny Geoproberig 7822DT