tor-jord.jpg
Ejlskov A/S skal for Region Hovedstaden udføre en SRD-oprensning af en forurening med klorerede opløsningsmidler på en tidligere vaskerigrund i Hørsholm.

Oprensningen vil ske ved injektion af 7.100 kg Newman Zone. Injektionen foretages ved direkte injektion gennem sonder. 
Oprensningen foretages for at forhindre påvirkning af drikkevandsinteresser i området.