vand.jpg
Ejlskov signs China contract
Myndighederne i en af de største provinser i Kina har indgået en kontrakt med Ejlskov for kvantificering og 3D modellering af jord- og grundvandforurening på to lokaliteter.
Aftalen har to aspekter. Det ene er specifikt at definere og kortlægge den præcise udbredelse og fordeling af forurening i jorden på lokaliteterne. 

Det andet aspekt er at danne et grundlag for den kommende lokale lovgivning for hvordan undersøgelser og kortlægning af forurening skal udføres i fremtiden.

"I Ejlskov har vi udviklet vores teknologi intensivt over flere år. Og det er med stor glæde at vi nu ser vores værktøjer og erfaringer også bliver anvendt af de kinesiske myndigheder” udtaler administrerende direktør Palle Ejlskov.