vand.jpg
Der var stor interesse blandt deltagerne på Ejlskovs Åbent Hus arrangement i går, hvor miljømyndigheder og repræsentanter fra olie- og rådgivningsbranchen var mødt frem for at få demonstreret Ejlskovs anvendelse af Trap & Treat® BOS 200® til oprensning af oliespild og opløsningsmidler i undergrunden. Efter en indledende præsentation af teknologien, som fandt sted på et nærtliggende hotel, var der fællestransport til oprensningsområdet, hvor gruppen kunne se oprensningsarbejdet i praksis.

Arrangementet foregik i samarbejde med UNO-X i forbindelse med miljøoprensning på en station i Søborg. Det er blot en ud af flere oprensningsopgaver, hvor Ejlskovs Trap & Treat® BOS 200® med succes anvendes til in-situ oprensning af olie og organiske opløsningsmidler.

For mange servicestationer og oliedepoter med forureningsproblemer er teknologien attraktiv, fordi oprensningsprocessen kræver minimal driftsmæssige forstyrrelser. Oprensningen foregår ved at en væske bestående af aktivt kul, næringsstoffer og mikroorganismer injiceres i jorden. Væsken har evnen til først at ”indfange” forureningen, hvorefter mikroorganismerne nedbryder forureningskomponenterne over en periode på 1-5 år.