vand.jpg

For at levere de mest effektive løsninger på forureningsproblemer anvender Ejlskov markedsførende undersøgelsesudstyr og oprensningsteknologi. Ved kombineret anvendelse af præcise moniterings- og injektionssystemer samt avanceret softwareudstyr opnår vi hurtige og effektive resultater samtidig med, at omkostningerne holdes på et minimum. Vores løsninger optimeres i forhold til både praktiske, tekniske og økonomiske forhold og tager altid udgangspunkt i den enkelte situation og kundens behov.

Læs mere om:
Miljøundersøgelser
Forureningsopresning
Trap & Treat®BOS 100® og BOS 200® afværgeteknologi 

Miljøstyring via Ejlskov EAM
Ejlskov 3D studio