tor-jord.jpg

Brochure Geoprobe EjlskovGeoprobe® er et præcisions boresystem. Med systemet kan der foretages direkte målinger af forureningsindholdet i jord og grundvand. Derved kan forureningen afgrænses inden der udtages specifikke jord-, vand- og gasprøver.

Miljøundersøgelser skal fokusere på det væsentlige og give brugbare svar for kunden. Med Geoprobe® kan vi udføre en forureningskortlægning og anvise løsninger i én arbejdsgang. Flere undersøgelsestrin samles i én proces og sparer kunden tid og penge. Systemet giver således mulighed for at arbejde interaktivt og dynamisk i forbindelse med udførelse af forureningsundersøgelser. Undersøgelsesstrategien/arbejdsplanen kan ændres løbende i takt med, at der kommer flere feltmålinger ind.  Med Geoprobe® gennemføres præcis og tilstrækkelig prøvetagning af vand, jord og poreluft af høj kvalitet. 

Geoprobe® anvendes blandt andet indenfor følgende områder: 

  • MIP (sonde til forureningsafgrænsning)
  • Jordprøver
  • Vandprøver
  • Poreluftsprøver
  • Slugtest
  • Ledningsevne log
  • Injektion og oprensning

Reference liste
Download brochure