vand.jpg

Trap and Treat® BOS200® er en utrolig effektiv mulighed for in-situ oprensning af forureninger med olie- og benzinkomponenter samt organiske opløsningsmidler.

Asorptionsevnen i BOS200® fikserer/fanger først forureningen og fjerner dermed momentant risikoen for forureningens påvirkning af det omgivne miljø. Derefter forgår nedbrydningen af forureningen over 1-3 år. Da forureningen er fikseret og risikoen er væk, er der god tid til at nedbryde forureningen.

Ejlskov har til BOS200® udviklet et specielt injektionssystem til bedst mulig distribution af BOS200® i jorden. Systemets funktionalitet medfører at eksempelvis benzinstationer og olieanlæg kan oprenses uden at anlæggene i en periode skal tages ud af drift.

In-situ oprensning med BOS200® er i langt de fleste tilfælde økonomisk fordelagtig sammenlignet med opgravning og deponering/behandling. Samtidigt er oprensning med BOS200® uden sammenligning den mest miljørigtige metode, da nedbrydningen passer sig selv og ikke kræver egentlig drift.

Hurtig og sikker oprensning uden driftomkostninger

I modsætning til andre produkter til nedbrydning af olie- og benzinkomponenter samt organiske opløsningsmidler er BOS200® designet til at nedbryde under aerobe og anaerobe forhold.

BOS200® vil ved injektion afskære, fange og nedbryde forureningen via en patenteret speciel blanding af aktivt kul (pulver), sulfatreducerende medier, næringsstoffer og pt. 29 specifikt nedbrydende mikroorganismer. Blandingen mixes til en vandig slurry inden den bliver injiceret. Mikroorganismerne binder sig til overfladen på hvert aktive kul pulverkorn som nu er en selvstændig bioreaktor. Gennem injektionen spredes disse biorektorer ud i jorden og giver en særdeles hurtig nedbrydning og dermed oprensning. Hovedparten af oprensningen sker under anaerobe forhold ved hjælp af sulfatreducerende mikroorganismer

BOS200® "spiser sig" igennem forureningen uden at "spise sig" gennem dit budget eller spilde kostbar tid.