vand.jpg
MIP-IN er en metode, der kombinerer detektion og in-situ oprensning af jord- og grundvandsforurening.

Målrettet injektion: En ny metode

In-situ oprensning af forurenet jord og grundvand er en miljømæssig bæredygtig løsning. I mange tilfælde er det ligeledes en meget kosteffektiv løsning og nogen gange den eneste mulige teknologi. Med introduktionen af Ejlskovs nye MIP-IN system, der kombinerer MIP og injektion i en og samme arbejdsgang, er in-situ løsningen blevet endnu mere attraktiv. MIP-IN systemet detekterer niveauet af de flygtige forurenings-komponenter og lokaliserer dem, og det valgte oprensningsprodukt injiceres straks i det samme niveau, som forureningen ligger i.

Fordele ved at bruge MIP-IN systemet

 • Den målrettede injektion mindsker forbruget af oprensningprodukt, såvel som tid brugt på området og på kontoret
 • Oprensningseffekten forbedres fordi injektionen af oprensningsproduktet målrettes og mængden nøje tilpasses den aktuelle forureningssituation
 • Beslutningstagning på stedet er baseret på et real time system og med fuld dokumentation (logs) af det udførte arbejde
 • Metoden er miljømæssigt bæredygtig. Den indebærer minimal forstyrrelse af de uforurenede omgivelser, minimal risiko for negative effekter på miljøet og reduceret forbrug af energi og oprensningsprodukter

MIP-IN er et fleksibelt system som tillader:

 • Blanding af to forskellige produkter lige før injicering i jorden
 • Mulighed for løbende ændring af produktkoncentrationen eller blandningsforhold af to produkter
 • Injektion med forskelligt flow og tryk, som tilpasses de givne forhold

Eksempler på oprensningsprodukter i f.m. MIP-IN systemet

 • E-Zero Valent Iron (EZVI)
 • 3D-MICOREMULSION™
 • Newman Zone™
 • BOS100 OG 200®
 • Melasse og bioforstærkning
 • ORC®
 • Permanganat og persulfat

Principskitse af MIP-IN
> Hent brochure