tor-jord.jpg

Ejlskov er specialist i forureningsundersøgelser og udfører jordprøver bl.a. via Geoprobe® udstyr. 

Geoprobe® systemet byder på flere muligheder for at tage jordprøver. Fælles for disse muligheder er, at jorden udtages som en intakt prøve i et plastrør. Kvaliteten af prøvetagningen bliver derved forbedret, idet der er mulighed for at inspicere jorden inden den under kontrollerede forhold overføres til egnet emballage for analyse.

Hele jordkerner (Dual-tube) 

Med dette system er det muligt at udtage hele, uforstyrrede jordkerner fra top til bund, som muliggør en grundig undersøgelse af hele jordsøjlen. Selv mikroskopiske jordlag eller sandslirer vil kunne identificeres. Som navnet angiver anvendes der et dobbelt rør.

Niveauspecifik jordprøve

Ved denne teknik anvendes en ca. 0,5 m lang jordprøvesonde hvori der er monteret et indvendigt, gennemsigtigt plastrør. Sonden føres til toppen af den ønskede dybde hvor jordprøven skal udtages og "åbnes" ved at udløse spidsen af sonden. Herefter føres sonden yderligere 0,5 m ned, hvorunder jorden trænger ind i sonden/plastrøret. Herefter trækkes sonden op, og plastrøret med jordprøven tages ud til videre behandling. Metoden er hurtig, effektiv og særdeles velegnet, hvor der skal udtages et større antal jordprøver i en kendt dybde (f.eks. i en forureningsfane). Fordelen er desuden, at der ikke opbores overliggende evt. forurenet materiale der efterfølgende skal håndteres.

Læs mere om anvendelsen af jordprøver