tor-jord.jpg

Ledningsevnemåling kan f.eks. anvendes i forbindelse med større forureningsundersøgelser hvor en perkolatfane skal identificeres. Ofte vil en perkolatfane have en markant højere ledningsevne og kan derved relativt simpelt identificeres. Dette forudsætter dog at der findes et godt kendskab til fanens karakteristika, f.eks. indhentet på baggrund af Geoprobe® undersøgelser.