vand.jpg

Med et stålfilter, der nedrammes til den ønskede dybde, udtages grundvandsprøver niveauspecifikt. Der kan udtages flere vandprøver fra samme sondering, således at der fås et forureningsprofil baseret på vandprøver. Vandprøver udtages med peristaltisk pumpe eller inertipumpe og herefter trækkes stålfiltret op.

Ved faneafgrænsning eller optimering af etablering af permanente moniteringsboringer kan der udtages en stor mængde vandprøver i en mobilisering til en kosteffektiv pris.

Filtersætning
I forureningssager, hvor der i forbindelse med monitering af en afværgeforanstaltning skal etableres moniteringsboringer til brug i en forholdsvis kort periode, er filtersætningerne et attraktivt alternativ i forhold til traditionelle boringer.

Især filtersætninger, der etableres til max. 10 meter under terræn, kan med økonomisk fordel etableres med Geoprobe mini-riggen. Permanente filtre kan etableres i en selvstændig boring eller efter udtagelse af en kerne. Filterdiameteren er 32mm og afhængig af geologi sættes "pre-packed" filtre eller almindelige filterrør.