tor-jord.jpg

RPI's revolutionerende afværgeprodukter er designet med ét mål for øje: total oprensning. Deres patenterede Trap & Treat® produkter fanger forureningen og nedbryder den, så din ejendom bliver klar til salg eller brug og for færre penge end omfattende mekaniske "løsninger". Fanget forurening + hurtig og fuldstændig nedbrydning = Trap & Treat® metoden.

RPI produkter: effektivt behandling af jord- og grundvandsforurening

Trap & Treat® produkterne BOS100® og BOS200® tilbyder begge miljøvenlige løsninger på jord-og grundvandsforurening. BOS100® er til oprensning af forureninger med chlorerede opløsningsmidler og BOS200® er til oprensning af organiske opløsningsmidler og oliekomponenter. Enhver beslutning om indholdsstofferne i hvert produkt har været med tanke på "grønne" løsninger på miljøproblemer. Års erfaring er indgået i udviklingen af hvert enkelte produkt. At være miljøvenlig skulle være den mindste af dine bekymringer, når du overvejer et af Trap & Treat® produkterne.

Oprens forurenede områder billigere

Mekaniske oprensningssystemer er dyre at installere og vedligeholde. In-situ oprensning er billigere end de mekaniske systemer og vores in-situ produkter virker. Trap & Treat® BOS100® og BOS200® har begge en solid række af afsluttede oprensninger efter blot en enkelt behandling. Hvis miljøvenlighed, hurtig og effektiv oprensning indgår i overvejelserne, kan BOS100® og BOS200® være det svar du søger.