vand.jpg

Ejlskov udfører professionel miljørådgivning for private og offentlige kunder i ind- og udland. Vi er ekspert i jord- og grundvandsforurening og bistår med forureningsundersøgelser, risikovurderinger og afværgeforanstaltninger. Ejlskov varetager rollen både som rådgiver og entreprenør og har mange års erfaring med miljøprojekter og håndtering af forureningsproblematikker inden for en række forskellige brancher og industrier. Vi råder over markedsførende prøvetagningsudstyr, miljøstyringsværktøjer og oprensningeknologier og er en fleksibel og innovativ partner, der leverer omkostningseffektive løsninger tilpasset kundens specifikke formål og ønsker.