vand.jpg

Ejlskov er en af Danmarks førende specialister i in-situ oprensning af forurenet jord og grundvand. In-situ dækker over en række forskellige løsninger med det til fælles, at man ikke fjerner forureningen ved at grave den bort, men i stedet benytter fysiske, kemiske eller biologiske processer til at fjerne, omdanne eller fiksere forureningen. Metoderne er meget forskellige, og den konkrete løsning skal skræddersys til den konkrete forurening.

Der kan være forskellige grunde til at vælge en in-situ løsning. Eksempelvis kan løsningen være et godt alternativ til traditionelle metoder ud fra en økonomisk synsvinkel. I andre situationer kan det være teknisk umuligt at fjerne forureningen på traditionel vis.

In-situ løsninger kan overvejes ved alle forureningsscenarier. Ejlskov udfører undersøgelser til vurdering af in-situ løsninger til afværge af bl.a. oliekomponenter og opløsningsmidler. Vi har projekteret og gennemført forskellige in-situ oprensninger i både Danmark og udlandet, og vi har stor erfaring i opstilling af målrettede moniteringsprogrammer.

Lære mere om:
Naturlig nedbrydning
MIP-IN
In-situ oprensning med BOS® Trap & Treat® (oprensning af organiske opløsningsmidler og oliekomponenter)
Forurening fra tungmetaller
Ammonium fra lossepladser