vand.jpg

Orienterende forureningsundersøgelse
Formålet med en orienterende forureningsundersøgelse er:

 • At foretage prøvetagning der, hvor der ved en historisk undersøgelse (Fase 2) er fundet kilder til jordforurening med henblik på at få mistanken bekræftet eller afkræftet
 • At tilvejebringe dokumentation for forekomst og forureningsindhold i eventuel fyldjord
 • At vurdere hvilken risiko en konstateret forurening kan udgøre i forhold til arealanvendelse (fx indeklima), grundvand og recipienter (vandløb, søer mv.)

Med den orienterende undersøgelse får man en sikker viden, om der er forurening eller ej på en ejendom, et førstehånds kendskab til risikoen forbundet hermed samt et indledende skøn over eventuelle omkostninger og en mulig fremgangsmåde for afhjælpende foranstaltninger. Der kan foretages en vurdering af nødvendigheden af en kortlægning på vidensniveau 1.

En orienterende forureningsundersøgelse omfatter:

 • Planlægning af undersøgelse
 • Eventuelt en drøftelse med myndigheder om undersøgelserne
 • Indhentning af accept fra ejer/lejer, evt. via kontaktperson
 • Indhentning af ledningsoplysninger
 • Udførelse af prøvetagning (jord, grundvand, poreluft) og kemiske analyser
 • Databearbejdning og risikovurdering
 • Angivelse af størrelsesorden af omkostningsniveau for evt. afhjælpende foranstaltninger
 • Udarbejdelse af dokumentation

Resultat af en orienterende forureningsundersøgelse dokumenteres i en rapport, der indeholder:

 • Kort, der viser hvor de væsentligste forureninger findes
 • Inddeling af ejendommen i operationelle undersøgelsesområder
 • Indledende vurderinger af risiko i forhold til nuværende og fremtidige anvendelse, grundvand og recipienter
 • Angivelse af størrelsesorden af omkostningsniveau for evt. afhjælpende foranstaltninger

Som dokumentation udarbejdes en rapport på 5-10 sider med kortbilag, boreprofiler og analyserapport.

Anslået tidsforbrug, 1-3 uger for mindre - mellemstore virksomheder og 3-6 uger for større virksomheder.

Afgrænsning af forurening

Formålet med supplerende forureningsundersøgelser vil være meget forskelligt. Generelt omfatter de følgende:

 • At foretage supplerende prøvetagning der, hvor der ved en orienterende undersøgelse (Fase 2) er fundet jordforurening med henblik på at få udbredelsen fastlagt
 • At foretage særlige målinger med henblik på risikovurdering eller projektering af afværgeforanstaltninger
 • At prissætte omkostninger ved eventuel oprensning m.m.

Ved at afgrænse en forurening etableres en sikker viden om udbredelse af forurening , risiko, omkostninger og mulig fremgangsmåde for afværgeforanstaltninger. En afgrænsning fungerer endvidere som input til optimering af arealanvendelsen af ejendommen, så afværgeomkostninger minimeres.

Grundlaget for at foretage en afgrænsning er en historisk undersøgelse, Fase 2 og orienterende forureningsundersøgelse, Fase 3 a

En afgrænsning af en forurening rummer:

 • Planlægning af undersøgelse
 • Indhentning af accept fra ejer/lejer, evt. via kontaktperson
 • Udførelse af prøvetagning (jord, grundvand, poreluft), kemiske analyser, specifikke tests mv.
 • Databearbejdning og risikovurdering
 • Angivelse af størrelsesorden af omkostningsniveau for evt. afhjælpende foranstaltninger
 • Udarbejdelse af dokumentation

Resultatet af en afgrænsning dokumenteres i en rapport, der indeholder:

 • Kort, der viser hvor de væsentligste forureninger findes
 • Inddeling af ejendommen i operationelle undersøgelsesområder
 • Risikovurderinger i forhold til mulige fremtidige anvendelser, grundvand og recipienter
 • Konsekvensvurderinger af en eller flere mulige arealanvendelser, herunder jordbalanceberegninger
 • Angivelse af størrelsesorden af omkostningsniveau for evt. afhjælpende foranstaltninger

Anslået tidsforbrug: 3-6 uger for mindre-mellemstore virksomheder og 6-8 uger for større virksomheder.

Peter Høgstad Kelstrup

Vil du vide mere?

 • E-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Telefon+45 8731 0063

Peter Høgstad Kelstrup
Afdelingsleder