tor-jord.jpg

Når mulige forureningskilder skal identificeres og eventuelt registreres kan man anvende forskellige arbejdsmetoder. I landskabet er der sket mange opfyldninger gennem tiden, og sporene af disse er som regel forsvundet, men det drejer sig typisk om:

  • Større og mindre råstofgrave
  • Markhuller
  • Lavninger
  • Engarealer
  • Slugter
  • Vandløbslejer

Erfaringerne fra undersøgelser og kortlægninger,som Ejlskov har foretaget, viser, at der kan formodes at være 1 areal pr 2 km2 i det åbne land, dog med store regionale forskelle.

Anvendelsesområder - udpegning af fokusarealer
I stedet for den nuværende registrering som primært bygger på kommunale indberetninger, historiske kendsgerninger eller interview, har Ejlskov udviklet en metodik, som bygger på en gennemgang af digitaliserede og geopositionerede flyfotos af forskellige årgange samt gamle geodætiske kort. Som udgangspunkt indeholder kortet fokusarealer, samt arealstørrelse, skønnet volumen, aktivitetsperiode, geologisk udgangsmateriale og eventuelt en trussels klassificering. Digitaliseringen gør det muligt at benytte materielet i Geografisk Information System (GIS).

Byudvikling
Fra historiske kort og billedmateriale er det muligt at vurdere udbredelsen af opfyldte arealer på en direkte og let tilgængelig måde. I tilfælde af omdannelse af f. eks. tidlige industrikvarterer til andet formål gør historiske kort og billedmateriale er det muligt at vurdere potentielle forureningsproblemer.

Køb og salg af virksomhed eller ejendom
Digitaliserede kort og billedmateriale gør det muligt at følge en given virksomheds historiske udvikling fra før den blev anlagt og frem til idag og herigennem vurdere potentielle forureningsproblemer.

Anlægsarbejder
I forbindelse med anlægsarbejder er det påkrævet, at der foretages oprensning af opfyldte arealer i f. eks et vejtrace. Ejlskov har udført fokusarealkortlægning på ca. 400 km ny vej for Vejdirektoratet samt Århus Amts Vejkontor.

Peter Høgstad Kelstrup

Vil du vide mere?

  • E-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Telefon+45 8731 0063

Peter Høgstad Kelstrup
Afdelingsleder