vand.jpg

Ejlskov EAM (Environmental Asset Management) er et miljøstyringsværktøj for virksomheder, som ejer eller administrerer en portefølje af erhvervsgrunde, hvor miljømæssige anliggender kan udgøre en potentiel risiko eller få indflydelse på virksomhedens værdi og drift.

Programmet hjælper grundejeren med at bevare overblik over miljømæssige risici og forpligtelser på tværs af selskabets grunde og anlæg. Det fører systematisk kontrol med alle tilgængelige miljødata og skaber basis for et struktureret og omkostningseffektivt miljøarbejde, der har til formål at understøtte forretningen og bidrage positivt til selskabets værdi.

Systematisk registrering og vedligeholdelse af relevante miljødata giver virksomheden mulighed for at opnå økonomisk udbytte af:

  • Årlige regnskabsmæssige opgørelser på hensættelser til fremtidige miljøforpligtelser
  • En vedligeholdt portefølje af aktiver, som opretholder eller øger sin værdi
  • Pålidelige data, der understøtter valg og prioritering af miljøforanstaltninger til forebyggelse og håndtering af miljørisici

Værktøjet er udviklet igennem mange års samarbejde med internationale olieselskaber. Miljøindsatsen tilstræber nedbringelse af eventuelle forureninger på selskabets anlæg, således at disse om muligt er forureningsfri på det tidspunkt, driften ønskes afviklet. Samtidig bidrager systemet til et åbent og veldokumenteret samarbejde med myndigheder og andre interessenter.