vand.jpg

Forebyggelse og afværgeforanstaltninger
Okkerundersøgelse udføres generelt med henblik på at kunne forudsige og om nødvendigt at forebygge effekter af opløst jern og svovlsyre, der opstår som en følgevirkning af pyritoxidation. Det sure, jernholdige vand kan danne okker i vandløb til skade for dyre- og plantelivet, eller det kan medføre forsuring af grundvandet.

Undersøgelserne danner grundlag for en myndighedsmæssig behandling efter Okkerloven og Miljøbeskyttelsesloven. Endvidere kan undersøgelsen danne grundlag for dimensionering af eventuelle afværgeforanstaltninger, hvis effekterne af okkerdannelse må forudses at indebære en miljømæssig risiko.

Peter Høgstad Kelstrup

Vil du vide mere?

  • E-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Telefon+45 8731 0063

Peter Høgstad Kelstrup
Afdelingsleder