tor-jord.jpg

Indledende screening
Formålet med en indledende screening er at foretage en førstehånds grov vurdering af:

 • om der kan være jordforurening på en virksomhed
 • hvilken karakter forureningen kan have

Grundlaget for en screening er produktionsbeskrivelser, tingbogsoplysninger, tegninger, oplysninger fra amtslige og kommunale registre (bl.a. miljøgodkendelse), dokumenter fra virksomhedens arkiv m.v. samt andre foreliggende dokumenter tilvejebragt af f.eks. sælger:

 • Gennemgang af det foreliggende materiale
 • Udpegning af potentielle forureningskilder
 • Udarbejdelse af notat med anbefaling

Resultatet er en anbefaling angående kategorisering af ejendommen som ’muligt forurenet’ eller ’næppe forurenet’, konkrete forslag til evt. videre arbejde.

Som dokumentation udarbejder vi et kort notat, 1-2 sider, ingen bilag.

Anslået tidsforbrug 5-15 timer.

Historisk gennemgang

Formålet er at foretage en kortlægning af, hvor der kan være kilder til jordforurening og, hvilken potentiel risiko disse kilder kan indebære overfor arealanvendelse (f.eks. indeklima), grundvand og recipienter (vandløb, søer mv.). Alternativt kan formålet være at øge sikkerheden for, at en ejendom ikke er forurenet.

En historisk undersøgelse giver en viden om placering af kilder til mulig forurening. Man får dels et førstehånds grundlag for drøftelse af handelsvilkår og dels et grundlag for en forureningsundersøgelse (Fase 3).

Grundlaget for den historiske undersøgelse er:

 • Produktionsbeskrivelser, tingbogsoplysninger, tegninger, miljøgodkendelse, dokumenter fra virksomhedens arkiv mv. og andre foreliggende dokumenter tilvejebragt af f.eks. sælger
 • Eventuelt notat fra Fase 1
 • Oplysninger om fremtidige (evt. planlagt) arealanvendelse

En historisk gennemgang rummer:

 • Gennemgang af foreliggende materiale, jf. grundlag Besigtigelse
 • Indhentning af supplerende oplysninger fra udvalgte, offentlige arkiver vedr. olietanke, kloakker, jordforurening, geologi og grundvandsforhold
 • Interview med nøglepersoner
 • Udpegning af potentielle forureningskilder
 • Vurdering af om der kan forventes fyldjord
 • Indledende risikovurdering

Resultatet af en historisk undersøgelse dokumenteres i en rapport, der indeholder:

 • Kort, der viser placering af mulige forureningskilder på ejendommen
 • Oplysninger om kortlagte forureninger på nabogrunde
 • Indledende vurderinger af risiko i forhold til nuværende og fremtidige anvendelse, grundvand og recipienter
 • Inddeling af ejendommen i operationelle undersøgelsesområder

Som dokumentation udarbejdes en rapport, 5-10 sider, kortbilag. 

Anslået tidsforbrug 20-50 timer.

Peter Høgstad Kelstrup

Vil du vide mere?

 • E-mailDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Telefon+45 8731 0063

Peter Høgstad Kelstrup
Afdelingsleder