vand.jpg

Ejlskov Studio™ er et unikt softwaresystem udviklet til visuel kortlægning af en forureningsudbredelse i undergrunden. Baseret på data fra MIP undersøgelser samt miljøtekniske informationer, producerer programmet en rumlig 3D model af forureningens tilstedeværelse både horisontalt og i dybden. Modellen tegner samtidig et billede af forureningens placering i forhold til bygninger og installationer over og under jorden.

Ejlskov Studio™ udgør et værdifuldt værktøj til planlægning af målrettede afværgestrategier, og ligeledes bidrager visualiseringen til et større overblik og en bedre forståelse af oprensningsprocessen hos den pågældende grundejer.

Efterhånden som oprensningsarbejdet skrider frem bliver 3D modellen opdateret med nye data, hvilket muliggør en løbende justering og tilpasning af indsatsen. Dermed understøtter programmet Ejlskovs dynamiske undersøgelseskoncept, der skal sikre størst mulig effektivitet igennem hele projektforløbet.